Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studie

Stavebník:

„Kostelík v horách“ občanské sdružení, Horní Lipová 231, Lipová-lázně 790 63, IČO 01327399

 

Místo stavby:

Lipová-lázně, p. č. 456 k. ú. Horní Lipová

 

Název stavby:

Pravoslavný kostelík v horách

 

Autoři studie:

Ing. arch. Jindřich Kaněk, Ing. arch. Vojtěch Koudelka, Ing. arch. Vilma Kaňková,

Ing. arch. Jan Šubrt, Ing. arch. Jan Klodner

 

 

text_1.jpgStudie byla autorům zadána občanským sdružením „Kostelík v horách“.

 

Vychází z dříve pořízeného elaborátu pro územní informaci, který zpracovala Ing. arch. Taťána Tzoumasová.

 

Obsahový záměr navržené stavby kostelíku byl autory návrhu postupně zpřesňován na základě konzultací s občanským sdružením „Kostelík v horách“. Kostelík bude především sloužit k církevním obřadům – shromáždění věřících a doplňkově také jako vzpomínkové místo na utrpení válečných zajatců ve zdejším kraji.

 

Objekt kostelíku je situován v závěru obydlené části údolí Jesenného potoka v Horní Lipové mezi stávající zástavbou rodinných domů. Parcela má charakter nivní louky, která se postupně zvedá v zalesněnou stráň.

 

Kostelík je situován v odsazené poloze od místní komunikace se snahou vytvořit příchozím předpolí, které ho prostorově oddělí od sousedící zástavby a tím kostelíčku dát potřebný význam s důstojností místa.

 

Šestiúhelníkový půdorysný tvar kostelíku je zvolen záměrně vzhledem k liturgickým zvyklostem a orientaci objektu ke světovým stranám. Východní strana s oltářem je přivrácena k přístupu k objektu. Vstup do kostelíčku je pak možný pouze z boku nebo ze zadu objektu.

 

Prostor před vstupem je záměrně rozšířen a opticky vymezen nízkými zídkami na sezení. Vstupní prostor před kostelíčkem by měl být výhledově umocněn případným situováním zvoničky.

 Pamětní desky se jmény válečných zajatců

Všesměrný půdorys umožňuje provozní a optické otevření objektu do všech světových stran, čímž dojde k propojení jeho vnitřní funkce s přírodním okolím zalesněných svahů a pohledů na louky a vzdálené horské horizonty.

 

Kostelíček je šestiboká stavba zastřešená jehlanovou střechou ukončenou centrálním vrcholovým světlíkem (prosvětlení interiéru pohybujícím se světelným slunečním kuželem). Střešní krytina by měla vycházet z původních břidlicových střech. Vlastní stavba je tvořena nárožními omítanými pilíři. Stěny jsou mezi pilíři záměrně prolomeny a jsou tvořeny bočními uskočenými vyzdívkami se zasklenými středovými plochami. Zasklené plochy sloužící pro vstup a prosvětlení interiéru kostelíčku jsou převýšené a ve svém středu vytváří symboliku kříže, jež se promítá svou siluetou do vnitřního prostoru stavby.

 

Vnitřní dispozice je přísně symetrická – oltář a prostor pro obřad je situovaný na východ, na protilehlé straně je navržena perforovaná stěna pro občasné temperování interiérů. Zbývající čtyři strany jsou určeny pro plný nebo částečný vstup do objektu a jeho prosvětlení. Součástí vnitřního uspořádání jsou i plochy určené pro pamětní desky se jmény válečných zajatců. Nosným prvkem interiéru bude otevřený střešní převýšený prostor, který bude tvořen krajkovým střešních viditelných trámů s bílými meziplochami a vrcholovým světlíkem. Vnější zděné pilíře kostelíčku jsou omítané, na kamenné podezdívce z hornolipovského šedého mramoru. Ze stejného kamene jsou také navrženy vnější plochy za oltářem a stěnou před otopným tělesem.

 

(Vybráno ze studie)

Více obrázků ze studie naleznete ve fotogalerii.