Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam pracovních táborů na Jesenicku

1. 3. 2015

První ucelený seznam vznikl díky velké pomoci Lubomíra Chobota z České Třebové, který pracuje na projektu EVZI (Encyklopedie válečného zajetí a internace) - http://www.evzi.estranky.cz/. Spolu budeme v letošním roce pokračovat v prořizování fotografií, videí ze všech míst, kam vkročila noha válečného zajatce. Pokračovat budu i v hledání žijících příbuzných těchto válečných zajatců. Se vším Vás budu postupně seznamovat.

 

Adolfovice          Adelsdorf           Stalag VIIIB         P…          Zajatci byli zaměstnáni v podniku na výrobu dřevo vlny Weihonig. Ubytováni v barákovém táboře nedaleko silnice vedoucí do Jeseníku.

Adolfovice          Adelsdorf           Stalag VIIIB         R 397     Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Ubytováni ve stodole na čp. 54. Komando sestávalo z 28 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Adolfovice          Adelsdorf           Stalag VIIIB         R 595     Zajatci zaměstnáni v továrně na pily a nástroje Maxe Leglera, kde prováděli nakládku a vykládku materiálu. Ubytováni v domě čp. 31, za tovární budovou, později ubytováni přímo v tovární budově. Komando sestávalo z 31 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Adolfovice          Adelsdorf           Stalag VIIIB         E 334     Zajatci zaměstnáni v továrně na pily a nástroje Maxe Leglera. Ubytováni v domě čp. 31, za tovární budovou, později ubytováni přímo v tovární budově. Komando sestávalo z 20 zajatců.

Adolfovice          Adelsdorf           Stalag VIIIB         E 250     Zajatci zaměstnáni v dřevařském závodě Max Weihönig. Ubytováni v dřevěných barácích nedaleko od silnice do Jeseníku. Každý zajatec měl svoje lůžko. V táboře byla koupelna, umývárna i sál pro příležitostná divadla. Komando sestávalo ze 192 zajatců.  Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Adolfovice          Adelsdorf           Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Ubytováni ve stodole na čp. 54. Komando sestávalo z 20 zajatců. Nasazeni v zemědělství

---

---

Bernartice u Javorníka  Barzdorf              Stalag VIIIB         R 275     Zajatci zaměstnáni  ve stolárně Alois Mettner čp.280, kde byli rovněž ubytováni. Komando sestávalo z 43 zajatců.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Bernartice u Javorníka  Barzdorf              Stalag VIIIB         R 461     Komando sestávalo z 10 osob. Nasazeni na velkostatku Latzel.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438. Na konci války odvedeni směrem na Otmuchov.

Bernartice u Javorníka  Barzdorf              Stalag VIIIB         F 191     Zajatci nasazeni v zemědělství. Komando sestávalo ze 17 zajatců. Ubytováni v domě čp.108 uvnitř obce. Zajatci setrvali do 15. 3. 1945. 1 zajatec zemřel.

---

Bílí Potok             Weissbach          Stalag VIIIB         P 1386   Zajatci nasazeni v zemědělství.

---

Bílá Voda u Javorníka     Weisswasser     Stalag VIIIB         P…          Zajatci zaměstnáni u německé lesní správy. Ubytováni na samotě Jedlovec.

Bílá voda             Weisswasser     Stalag VIIIB         R 599     Zajatci umístěni v táboře Komorního ředitelství arcibiskupských lesů, pro které pracovali.

Bílá Voda             Weisswasser     Stalag VIIIB         R 443     Zajatci zaměstnáni u lesní správy panství hraběte von Walczeka. Ubytování v táboře poblíž Hoštice. Komando sestávalo z 31 zajatců.

Bílá Voda u Javorníka     Weisswasser     Stalag VIIIB         R…          Zajatci zaměstnáni u německé lesní správy. Ubytováni na samotě Jedlovec.

Bílá voda u Jeseníka       Weisswasser     Stalag VIIIB         E 200     Zajatci nasazeni na lesní práce.

Bílá Voda u Javorníka     Weisswasser     Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni u německé lesní správy. Ubytováni byli na samotě Jedlovec.

---

Bukovice u Jeseníka       Buchelsdorf       Stalag VIIIB         E364      Zajatci zaměstnáni na pile Bartsch, ubytováni na pozemku firmy. Komando sestávalo z 9 zajatců.Stráž vykonávala 4.kompanie Ls.-Batalionu 438.

Bukovice u Jeseníka       Buchelsdorf       Stalag VIIIB         F 254     Komando sestávalo z 25 zajatců.Nasazeni na pile Bartsch

---

Buková                Buchsdorf           Stalag VIIIB         R 357     Zajatci zaměstnáni v zemědělství.Komando sestávalo z 15 zajatců.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

---

---

Česká Ves           Bömischdorf      Stalag VIIIB         R 557     Zajatci byli do obce přivedeni roku 1943. Zaměstnáni byli v železárnách a ocelárnách. Ubytováni ve dvou barácích uvnitř obce. Komando sestávalo ze  60 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Česká Ves           Bömischdorf      Stalag VIIIB         R 716     Zajatci nasazeni v zemědělství. Komando sestávalo z 15 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Česká Ves           Bömischdorf      Stalag VIIIB         E…          Zajatci zaměstnáni v železárnách Báňské a hutní společnosti. Komando sestávalo z 53 zajatců. Roku 1943 byli Brité rozděleni do jiných táborů a na jejich místo přišli sovětští zajatci.

Česká Ves           Bömischdorf      Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni v železárnách Báňské a hutní společnosti. Ubytováni v domě čp. 154. Komando sestávalo z 8 zajatců. Zemřel 1 Rus, pohřben na hřbitově v České Vsi

---

Černá Voda        Schwarzwasser                Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni v kamenickém závodě J. Kristena. Ubytováni v táboře na čp. 169. Komando sestávalo z 20 zajatců. Roku 1943 byl tábor zrušen.

Černá Voda        Schwarzwasser                Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Ubytováni v domě Čp. 23. Komando sestávalo ze 7 zajatců.

---

---

Dolní Domášov Nieder-Thomasdorf       Stalag VIIIB         R 3          Zajatci zaměstnáni u lesní správy komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Ubytováni v dřevěných barácích 3km od obce v Rudohoří (Vitseifen). Komando sestávalo celkem ze 102 zajatců. Na přelomu let 1941/42, následkem špatné stravy a epidemie tyfu, zemřelo 36 zajatců, pohřbeni v blízkosti tábora.

Dolní Domášov Nieder-Thomasdorf       Stalag VIIIB         F…          Zajatci byli do obce přivedeni v červenci 1940. Zaměstnáni u komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Komando sestávalo z 35 zajatců.

---

Dolní Červená Voda       Neder Rothwasser         Stalag VIIIB         R…          Zajatci zaměstnáni na velkostatku Dominium. Ubytování v zajateckém táboře na Čp. 1. Komando sestávalo z 25 zajatců.

---

Dolní Grunt        Nieder Grund   Stalag VIIIB         R…          Zajatci byli do obce přivedeni v červnu 1943. Zaměstnáni na parní pile Emil Hein. Ubytováni v dřevěném baráku 150m od obce. Komando sestávalo z 9 zajatců.

Dolní Žleb           Niedergrund     Stalag VIIIB         R 323     Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Ubytování na statku. Komando setsávalo z 18 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

---

Dolní Heřmanice              Nieder Hermsdorf          Stalag VIIIB         R 386     Zajatci zaměstnáni u firmy Paul Wagner. Komando sestávalo z 24 zajatců.

---

Dolní Lipová       Nieder Lindewiese         Stalag VIIIB         R 399     Zajatci byli zaměstnáni v zemědělství. Ubytováni v místní telocvičně. Komando sestávalo z 23 zajatců.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Dolní Lipová       Nieder Lindewiese         Stalag VIIIB         F…          Zajatci ubytováni v tělocvičně vně obce. Nasazeni v zemědělství Komando sestávalo z 10 zajatců.

---

---

Heřmanovice    Hermannstadt  Stalag VIIIB         F...         Zajatci ubytováni uvnitř obce. Komando sestávalo z 15 zajatců.Nasazeni v zemědělství.

---

Horní Hoštice    Obergostitz        Stalag VIIIB         P…          Zajatci zaměstnáni u lesní správy. Ubytováni společně se zajatci z pracovního komanda R 363. Celkově bylo v táboře umístěno na 45 zajatců.

Horní Hoštice    Obergostitz        Stalag VIIIB         R 363     Zajatci byli zaměstnáni v zemědělství. Komando sestávalo z 16 zajatců.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Horní Hoštice    Ober Gostitz      Stalag VIIIB         R825      Zajatci nasazeni na lesních pracích. Komando sestávalo z 34 zajatců, nezemřel nikdo. Ubytováni v domě čp. 43. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438 10.3.1945 byli zajatci evakuováni.

Horní Hoštice    Ob.-Gostitz        Stalag VIIIB         E…          Zajatci ubytováni v hájovně "Na střelnici" (Hundorf), pracovali pro německou lesní správu. Komando sestávalo z 27 zajatců.

Horní Hoštice    Ob.-Gostitz        Stalag VIIIB         F…          Zajatci ubytováni uvnitř obce. Komando sestávalo z 10 zajatců.

Horní Hoštice    Ob.-Gostitz        Stalag VIIIB         F…          Zajatci ubytování uvnitř obce. Komando sestávalo z 10 zajatců.

---

Horní Domášov                Ober-Thomasdorf          Stalag VIIIB         R 2          Zajatci nasazeni na těžbu dřeva a stavbu cest při lesní správě komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Ubytováni byli mimo obec v lesním táboře v Borku (Kiefrich). Komando sestávalo z 65 zajatců. Vzhledem k zoufalým hygienickým podmínkám v táboře vypukla epidemie Tyfu a během dvou měsíců zde zemřelo 18 zajatců.

Horní Domášov                Ober Thomasdorf           Stalag VIIIB         R 22       Komando zformováno po odvolání karantény zajateckého tábora v Borku, která trvala od listopadu 1941 do května 1942. Nový kontingent sovětských zajatců doplnil prořídlý početní stav původního pracovního komanda R2. Toto komando bylo rozpuštěno a z práce schopných zajatců zformováno komando R22. Ostatní, práce neschopní, byli posláni do kmenového tábora v Lamsdorfu.

Horní Domášov                Ober Thomasdorf           Stalag VIIIB         R 102     Zajatci pracovali na zemních pracích pro správu Lorenzského panství.Komando sestávalo z 24 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

---

Horní Heřmanice             Ober Hermsdorf              Stalag VIIIB         R 102     Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Komando sestávalo z 15 zajatců.

Horní Heřmanice             Ober-Hermsdorf             Stalag VIIIB         R 265     Zajatci zaměstnáni na velkostatku Dominium. Ubytováni tamtéž. Komando sestávalo z 31 zajatců.

---

Horní Lipová      Ober-Lindenwiese         Stalag VIIIB         E 380     Zajatci zaměstnáni na pile Holbaum, kde prováděli nakládku a vykládku materiálu. Komando sestávalo z 6 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Horní Lipová      Ob. Lindewiese                Stalag VIIIB         E 333     Zajatci ubytováni v místní kamenárně firmy Vohwinkel, pro kterou pracovali. Komando sestávalo z 10 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

---

Hundorf              Huhndorf            Stalag VIIIB         R 559     Zajatci byli zaměstnáni u lesní správy. Ubytováni v budově německé lesní správy "Na střelnici"  (Hundorf).   Průměrné osazení tábora 45 osob.

---

---

Javorník               Jauernig              Stalag VIIIB         R…          Zajatci ubytováni ve staré věznici.

Javorník               Jauernig              Stalag VIIIB         E 354     Zajatci zaměstnáni u Komorního ředitelství arcibiskupských lesů při nakládce kulatiny. Komando sestávalo ze 73 zajatců. Sráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Javorník               Jauernig              Stalag VIIIB         E 489     Zajatci ubytováni u nádraží, v domě Čp. 148. Komando sestávalo ze 6 zajatců. Nasazeni na statku Speicher na tesařských pracích. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Javorník               Jauernig              Stalag VIIIB         F…          Zajatci ubytováni ve staré věznici. Komando sestávalo z 10 zajatců. Nasazeni v zemědělství

---

Jeseník                Freiwaldau         Stalag VIIIB         E 495     Zajatci nasazeni ve strojírně Stellmacher Steiner. Komando sestávalo z 5 válečných zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Jeseník                Freiwaldau         Stalag VIIIB         E 497     Zajatci podléhali veliteli místního Fahrbereitschaftsamtu Walteru Jaroschkovi. Nasazeni na vykládce a nakládce nákladních vozů. Komando sestávalo z 27 válečných zajatců. Stráž vykonávala 4.kompanie Ls.-Batalionu 438

Jeseník                Freiwaldau         Stalag VIIIB         E 539     Zajatci nasazeni na parní pile a hoblovně Jung. Komando sestávalo z 16 válečných zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Jeseník                Freiwaldau         Stalag VIIIB         E 590    

Jeseník                Freudenthal      Stalag VIIIB         E 592    

Jeseník                Freiwaldau         Stalag VIIIB         E 730     Zajatci zaměstnáni v přádělně Regenscheidt a Raymann. Ubytováni v zajateckém táboře Na bělidle. Komando sestávalo z 21 zajatců. Po osvobození byly ubikace zajatců využívány jako internační tábor

Jeseník                Freiwaldau         Stalag VIIIB         F…          Zajatci byli ubytováni mimo město, v táboře na ploše bývalého hřiště. Komando sestávalo z 20 zajatců.

---

---

Kobylá                  Jungferndorf     Stalag VIIIB         R 483     Zajatci zaměstnáni u centrální správy panství barona Ferdinanda von Skal v Kobylé.  Komando sestávalo z 27 zajatců. Ubytováni v obytném domě Čp. 31. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Kobylá                  Jungferndorf     Stalag VIIIB         E 743     Zajatci nasazeni na pomocné práce u obchodu se dřevěm Vohwinkel. Komando sestávalo z 10 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

---

Lipová Lázně      Lindenwiese      Stalag VIIIB         R 298     Zajatci nasazeni v zemědělství. Komando sestávalo z 24 zajatců

Lipová Lázně      Oberlindenweise            Stalag VIIIB         E 797    

---

Lázně Jeseník    Gräfenberg        Stalag VIIIB         E 776     Komando sestávalo pouze z 1 válečného zajatce, který pracoval jako pomocná síla u zubního lékaře Gocieka.

Lázně Jeseník    Gräfenberg        Stalag VIIIB         E 424     Zajatci ubytováni v Priznitzově domě. Komando sestávalo z 21 zajatců. Nasazeni v Priesnitzově sanatoriu na zemních pracích. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

---

---

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         B.A.B 108            Zajatci byli do obce přiděleni v prosinci 1941, v rámci jedna ze tří kompanií stavebního a pracovního batalionu 108, který společně s batalionem 128 působil ve vojenském okruhu VIII. Zajatci zde vystřídali britské válečné zajatce, kteří byli odsunuti krátce před příchodem zajatců sovětských. Důvodem transféru byl pravděpodobně neuspokojivý pracovní výkon britských zajatců. Tábor se nacházel v areálu muniční továrny MUNA a sestával z 6 dřvěných baráků. Zajatci byli nasazeni na stavbě jendotlivých budov muniční továrny, komunikací a infrastruktury. Komando sestávalo z 600 zajatců. Po dokončení stavebních prací byla kompanie přesunuta jinam. Dle záznamů z prosince 1943 víme, že batalion operoval lokalitách Kreuzburg, Katy Wroclawskie a Neuhammer.  Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         R 651     Zajatci nasazeni v muniční továrně MUNA na nakládce a vykládce materiálu. Zajatci přiděleni z kmenového tábora teprve po odchodu stavebního a pracovního batalionu 108 Komando sestávalo z 19 zajatců.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         R 362     Zajatci byli zaměstnáni v zemědělství. Komando sestávalo z 34 zajatců.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         E…          Zajatci přivedeni roku 1940. Nasazeni na stavbě muniční továrny MUNA. Pracovní podmínky byly zoufalé. Zajatci byli značně vyhladovělí, což vedlo k rozmnožení krádeží potravin. Převládal nedostatek užitkové i pitné vody. Zajatci pracovali dvanáct hodin denně. Příležitostně byli rovněž nasazeni na práce pro Říšské dráhy, při sněhových kalamitách. Přísun balíčků červeného kříže a nových uniforem, stejně jako pracovního oblečení, byl omezený. Roku 1941 bylo komando rozpuštěno. Část válečných zajatců byla následně převadena na pracovní komando do Svitav.

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         E 273     Zajatci ubytováni v blízkosti železniční stanice Mikulovice společně s britskými zajatci z jiných komand. Nasazeni v závodu na zpracování mramoru Liemert. Komando sestávalo z 14 zajatců.  Stráž vykonávala 4.kompanie Ls.-Batalionu 438.

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         E 336     Zajatci ubytováni v blízkosti železniční stanice Mikulovice společně s britskými zajatci z jiných komand. Nasazeni v kamenolomu Förster. Komando sestávalo z 12 zajatců.  Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         E 492     Zajatci ubytováni v blízkosti železniční stanice Mikulovice společně s britskými zajatci z jiných komand. Nasazeni na zemních pracích u firmy Rieger. Komando sestávalo z 14 zajatců.  Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         E 539     Zajatci ubytováni uvnitř obce, v továrním objektu, poblíž silnice. Komando sestávalo z 15 zajatců (palestinských židů zajatých v Řecku).

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         E 792     Zajatci byli zaměstnáni v místních kamenolomech. Ubytováni v zajateckém táboře u staré cesty do Salisova společně s ruskými zajatci.

Mikulovice u Jeseníku   Niklasdorf           Stalag VIIIB         F…          Zajatci nasazeni na údržbu cest. Komando sestávalo z 20 zajatců

---

---

Nové Vilémovice             Neu Wilmsdorf Stalag VIIIB         P 1411   Zajatci ubytováni uvnitř obce v domě Čp. 30. Komando sestávalo z 30 zajatců.

---

Nová Červená Voda       Neu-Rothwasser             Stalag VIIIB         R 86       Zajatci byli do obce přivedeni roku 1942. Zaměstnáni u lesní správy komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Ubytováni v lesním táboře. Komando sestávalo ze 41 zajatců.  Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Nová Červená Voda       Neu-Rothwasser             Stalag VIIIB         F...         Zajatci byli zaměstnáni u německé lesní správu v okolních lesích a na pile. Komando sestávalo přibližně z 28 zajatců. Ubytováni společně se zajatci z pracovního komanda R 86.

---                                                                                                        

Nýznerov            Niesnersberg    Stalag VIIIB         R 237     Zajatci zaměstnáni u Komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Ubytování v lesním táboře. 1 zajatec zemřel.

Nýznerov            Niesnersberg    Stalag VIIIB         R 732     Zajatci zaměstnáni u Komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Ubytování v lesním táboře. Komando sestávalo z 37 zajatců, 1 zemřel.

Nýznerov            Niesnersberg    Stalag VIIIB         E 109     Zajatci byli zaměstnáni u Komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Ubytováni v lesním táboře. Celkově táborem prošlo 70 anglických zajatců. Po roce byli Angličané nahrazeni sovětskými zajatci. 

---

---

Ondřejovice      Endersdorf         Stalag VIIIB         P 1441   Zajatci zaměstnáni na statku Hein, ubytováni tamtéž. Komando sestávalo z 8 zajatců

Ondřejovice v Jeseníkách           Endersdorf         Stalag VIIIB         R 231     Zajatci zaměstnáni v zemědělství.Komando sestávalo z 12 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Ondřejovice      Endersdorf         Stalag VIIIB         F 122     Komando sestávalo ze 17 zajatců. Zajatci nasazeni v zemědělství.

Ondřejovice      Endersdorf         Stalag VIIIB         F 121     Komando sestávalo z 11 zajatců

---

---

Petrovice u Skorošic      Petersdorf         Stalag VIIIB         P 1409   Zajatci zaměstnáni na statku Michler, ubytováni tamtéž. Komando sestávalo z 10 zajatců

Petrovice u Skorošic      Petersdorf         Stalag VIIIB         R 247     Zajatci zaměstnáni v zemědělství.Komando sestávalo z 16 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

---

Písečná                Sandhübel          Stalag VIIIB         R…          Zajatci zaměstnáni v místních papírnách. Ubytováni v dřevěných barácích 200 m od ohrady závodu. Komando sestávalo z 60 zajatců

Písečná u Jeseníka          Sandhübel          Stalag VIIIB         R 623     Zajatci zaměstnáni v továrně na celulózu.Komando sestávalo z 57 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Písečná                Sandhübel          Stalag VIIIB         E 174     Zajatci zaměstnáni v kamenárce firmy Becke. Ubytování v jedné místnosti místní cihelny. Komando sestávalo z 18 zajatců. Celkem prošlo táborem kolem 30 mužů. Koncem války odsunuti neznám kam.

Písečná                Sandhübel          Stalag VIIIB         E 175     Zajatci zaměstnáni v místní papírně, ubytováni v dřevěných barácích 200 m od ohrady továrny. Komando sestávalo z 30 zajatců.

Písečná                Sandhübel          Stalag VIIIB         E 401     Zajatci ubytování na nádraží v Písečné. Nasazeni v kamenolomu firmy Natursteinwerke Becke. Komando sestávalo z 35 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Písečná                Sandhübel          Stalag VIIIB         F 251     Zajatci nasazeni na údržbu a zajištění průjezdnosti cest. Komando sestávalo z 16 zajatců

---

---

Račí Údolí            Krebsgrundtal   Stalag VIIIB         R…          Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Ubytování ve staré věznici.

Račí Údolí            Krebsgrundtal   Stalag VIIIB         E…          Zajatci zaměstnáni u Komorního ředitelství arcibiskupských lesů.

---

Rejvíz                   Reihwiesen        Stalag VIIIB         P…          Zajatci přivedeni v srpnu 1940. Zaměstnáni u komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Na podzim roku 1941 byli zajatci rozděleni do jiných pracovních komand.

Rejvíz                   Reihwiesen        Stalag VIIIB         R 12       Zajatci byli do lesního tábora na Rejvízu přivedeni roku 1942. Zaměstnáni u Komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Ubytování v dřevěných barácích 8 km jihozápadně od obce Rejvíz.Tábor byl zoufale přeplněn. Podmínky v táboře i na pracovišti byly obzvláště špatné. Od 4. 12. 1941 do 5. 1. 1942 zemřelo na nákazu Tyfem 17 zajatců. Další 4 v roce 1942 a jeden v roce 1943. V průběhu podzimu a zimy musela být 1/3 zajatců poslána zpět do kmenového zajateckého tábora pro tělesnou nezpůsobilost pracovat v tvrdých horských podmínkách. Roku 1944 bylo komando rozpuštěno.

Rejvíz                   Reihwiesen        Stalag VIIIB         E781      Zajatci byli přivedeni roku 1944. Zaměstnáni u Komorního ředitelství arcibiskupských lesů. Ubytováni v táboře společně se sovětskými zajatci. Komando sestávalo z 61 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Rejvíz                   Reihwiesen        Stalag VIIIB         F…          Zajatci byli přivedeni do barákového tábora pod Orlíkem v září 1944. Zaměstnáni byli u komorního ředitelství arcibiskupských lesů na těžbu a svoz dřeva. Podmínky byly, vzhledem k předchozí úpravě interiéru a zásilkám červeného kříže, dobré. Komando sestávalo z několika desítek zajatců.

---

Skorošice            Gurschdorf        Stalag VIIIB         R 727     Zajatci zaměstnáni v zemědělství.Komando sestávalo z 17 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Skorošice            Gurschdorf        Stalag VIIIB         E 790     Zajatci zaměstnáni ve firmě Granit A.G.  Komando sestávalo z 21 válečných zajatců. Ubytování v domě čp. 196, společně s francouzskými zajatci. Celkem táborem prošlo na 400 Britů. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Skorošice            Gurschdorf        Stalag VIIIB         E 168     Zajatci zaměstnáni v kamenolomech firmy Albert Förster.  Komando sestávalo z 5 zajatců. Ubytování v domě čp. 196, společně s francouzskými zajatci. Celkem táborem prošlo na 400 Britů

Skorošice            Gurschdorf        Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni ve Frídberské žulové společnosti. Ubytování byli v domě Čp. 196. Celkově táborem prošlo 100 Francouzů.

---

Stará Červená Voda       Alt Rothwasser Stalag VIIIB         R 120     Zajatci nasazeni na velkostatku Latzel, ubytováni tamtéž. Komando sestávalo z 25 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Stará Červená Voda       Alt Rothwasser Stalag VIIIB         R 497     Zajatci zaměstnáni u místních sedláků. Komando sestávalo z 19 zajatců.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Stará Červená Voda       Altrothwasser   Stalag VIIIB         E 433     Zajatci zaměstnáni v kamenolomu firmy Baťa. Ubytováni v táboře na pozemku kamenolomu.

Stará Červená Voda       Alt Rothwasser Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni u sedláka Latzela, na jehož statku byli rovněž ubytováni. Komando sestávalo z 4 zajatců.

Stará Červená Voda       Alt Rothwasser Stalag VIIIB         F 155     Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Ubytování u sedláka Junga. Komando sestávalo z 11 zajatců.

Stará Červená Voda       Alt Rothwasser Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni u sedláka Rottera, na jehož statku byli rovněž ubytováni. Komando sestávalo z 6 zajatců

---

Supíkovice          Saubsdorf           Stalag VIIIB         R 361     Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Ubytování v objektu modelárny. Komando sestávalo z 35 zajatců.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Supíkovice          Saubsdorf           Stalag VIIIB         E 166     Zajatci zaměstnáni v kamenolomu. Ubytování v domě Čp. 12. Komando sestávalo z 32 zajatců.Stráž vykonávala 4.kompanie Ls.-Batalionu 438

Supíkovice          Saubsdorf           Stalag VIIIB         E577      Zajatci ubytováni na Čp. 28. Průměrně zde bylo umístěno 35 osob. 30. 4. 1945 byli zajatci odvedeni neznámo kam.

---

---

Široký Brod        Breitenfurth      Stalag VIIIB         R 722     Zajatci zaměstnáni v zemědělství.Komando sestávalo z 20 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

---

---

Tomíkovice        Domsdorf           Stalag VIIIB         R 358     Zajatci nasazeni v zemědělství. Komando sestávalo ze 17 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Tomíkovice        Domsdorf           Stalag VIIIB         R 971     Zajatci nasazeni v cihelně Franke. Komando sestávalo z 15 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Tomkovice         Domsdorf           Stalag VIIIB         S 189     Zajatci zaměstnáni na statku Litner, ubytováni tamtéž Komando sestávalo z 8 zajatců.

Tomíkovice        Schlippe              Stalag VIIIB         E 120     Zajatci zaměstnáni v žulovém lomu firmy Franke und Bruder. Komando sestávalo z 13 zajatců.Stráž vykonávala 4.kompanie Ls.-Batalionu 438.

---

Travná                  Krautenwalde   Stalag VIIIB         E…          Zajatci ubytováni v táboře "Bei Buche", poblíž obce. Komando sestávalo ze 45 zajatců. Zaměstnáni u lesní správy.

---

---

Uhelná                 Sörgsdorf            Stalag VIIIB         P 1130  

Uhelná                 Sörgsdorf            Stalag VIIIB         R...         Zajatci ubytováni v domě Čp. 111. Komando sestávalo z 15 zajatců

Uhelná                 Sörksdorf            Stalag VIIIB         R 28       Zajatci ubytováni uvnitř obce, v domě Čp. 105. Nasazeni v zemědělství Komando sestávalo z 32 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

---

---

Vápenná             Setzdorf              Stalag VIIIB         P 1440   Zajatci ubytováni uvnitř obce. Nasazeni v zemědělství. Komando sestávalo z 9 zajatců

Vápenná             Setzdorf              Stalag VIIIB         R 441     Zajatci nasazeni v zemědělství. Komando sestávalo z 19 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Vápenná             Setzdorf  III        Stalag VIIIB         E 171     Zajatci zaměstnáni ve vápence Neugebauer. Ubytováni na pozemku firmy. Komando sestávalo z 29 zajatců.Stráž vykonávala 4.kompanie Ls.-Batalionu 438.

Vápenná             Setzdorf              Stalag VIIIB         E 129     Zajatci zaměstnáni v kamenolomu Zothe. Ubytováni na pozemku závodu. Komando sestávalo z 15 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Vápenná             Setzdorf II          Stalag VIIIB         E 173     Zajatci zaměstnáni ve vápence Latzel. Komando sestávalo z 60 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Vápenná             Setzdorf I            Stalag VIIIB         E 172     Zajatci zaměstnáni ve vápence Alojs Rösner. Komando sestávalo z 20 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

---

Vápené Údolí    Kalkgrund           Stalag VIIIB         R...         Zajatci zaměstnáni u lesní správy. Tábor byl postaven roku 1941 pro lesní dělníky firmy Dr. Hammre- Dolní Lipová. Komando sestávalo z 30 zajatců. První zajatci byli přivedeni patrně kolem roku 1943. v zimě 1944 byli odsunuti neznámo kam.

---

Velká Kraš          Gross Krosse     Stalag VIIIB         P…          Zajatci zaměstnáni v šamotce firmy Didier. Ubytováni v domě Čp. 33

Velká Kraš          Gross Krosse     Stalag VIIIB         R…          Zajatci zaměstnáni v šamotce firmy Didier. Ubytováni uvnitř obce v domě Čp. 33

Velká Kraš          Gross Krosse     Stalag VIIIB         E…          Zajatci nasazeni na polní a lesní práce. Ubytování v místním hostinci na Čp. 126. Komando sestávalo z 60 zajatců, 4 zajatci zastřeleni na útěku. Zemřelí byli pohřbíváni na římskokatolickém hřbitově ve Vidnavě. 15. 3. 1945 byli zajatci odsunuti směrem na Kladsko.

Velká Kraš          Gross Krosse     Stalag VIIIB         E…          Zajatci zaměstnáni v šamotce firmy Didier. Ubytováni v barákovém táboře na pozemku firmy.

Velká Kraš          Gross Krosse     Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni v šamotce firmy Didier. Ubytováni vně obce, v domě čp. 33. Komando sestávalo z 16 zajatců (15 Francouzů, 1 Belgičan).

Velká Kraš          Gross Krosse     Stalag VIIIB         F…          Zajatci ubytováni uvnitř obce. Komando sestávalo z 13 zajatců

---

Velké Kunětice Gr. Kunzendorf                Stalag VIIIB         R 359     Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Komando sestávalo z 9 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Velké Kunětice Gr. Kunzendorf                Stalag VIIIB         R 360     Zajatci nasazeni na práci v zemědělství. Ubytováni na statku.Komando sestávalo z 17 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Velké Kunětice Gross Kunzendorf          Stalag VIIIB         E114      Zajatci ubytováni vně obce v továrním objektu, odkud docházeli na práci do kamenolomu. Komando sestávalo z 12 zajatců 

Velké Kunětice Gross Kunzendorf          Stalag VIIIB         F…          Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Ubytování na statku uvnitř obce. Komando sestávalo z 11 zajatců

Velké Kunětice Gross Kunzendorf          Stalag VIIIB         F…          Zajatci ubytování uvnitř obce, v prostoru továrního objektu odkud docházeli na práce do kamenolomu. Komando sestávalo z 23 zajatců.

---

Vidle                     Gabel    Stalag VIIIB         P…          Zajatci zaměstnáni u komorního ředitelství arcibiskupských lesů.

---

Vindava               Weidenau          Stalag VIIIB         P 1469   Zajatci byli do obce přivedeni ke konci rukou 1939. Zaměstnáni v kaolinových dolech. Komando sestávalo z 60 zajatců.

Vindava               Weidenau          Stalag VIIIB         R 364     Zajatci zaměstnáni v zemědělství. Ubytování uvnitř obce. Komando sestávalo z 37 zajatců.Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Vidnava               Weidenau          Stalag VIIIB         R 311     Zajatci ubytování v bývalém kněžském semináři.

Vidnava               Weidenau          Stalag VIIIB         E 780     Zajatci zaměstnáni v šamotce firmy Didier. Komando sestávalo ze 46 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

Vidnava               Weidenau          Stalag VIIIB         F…          Komando sestávalo z 10 zajatců

---

Vikantice             Weigelsdorf       Stalag VIIIB         E…          Zajatci zaměstnáni v lepenkárně Jindřichovských papíren. Ubytováni v domě Čp. 85. Komando sestávalo ze 120 zajatců.

---

Vlčice                    Wildschütz         Stalag VIIIB         F…          Zajatci ubytováni uvnitř obce. Komando sedávalo z 22 zajatců

---

Vrbno                   Würbenthal       Stalag VIIIB         E 791     Zajatci zaměstnáni v místní přádelně lnu E. Grohmann

---

---

Zálesí                    Waldeck              Stalag VIIIB         P 1468   Zajatci ubytováni v domě naproti úřadu starosty obce. Komando sestávalo z 15 zajatců.

Zálesí                    Waldeck              Stalag VIIIB         R 398     Komando sestávalo z 21 osob. Nasazeni v zemědělství. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438.

---

Zlaté hory           Zuckmantel        Stalag VIIIB         P 1150   Zajatci ubytováni na ulici Adolf-Hitler Strasse čp.:10. Komando sestávalo z 12 zajatců

Zlaté hory           Zuckmantel        Stalag VIIIB         R 573    

Zlaté hory           Zuckmantel        Stalag VIIIB         R723      Zajatci nasazeni v zemědělství. Komando sestávalo z 23 zajatců. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Zlaté hory           Zuckmantel        Stalag VIIIB         R 228     Zajatci nasazeni u stolařského mistra Grosse. Komando sestávalo ze 43 zajatců.  Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Zlaté Hory           Zuckmantel        Stalag VIIIB         E 446     Zajatci zaměstnáni na pile Sliweczka. Ubytováni v areálu pily. Komando sestávalo z 11 zajatců

Zlaté Hory           Zuckmantel        Stalag VIIIB         E 786     Komando sestávalo z 1 zajatce. Nasazen v tiskárně Scholz na transportních pracích. Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

Zlaté Hory           Zuckmantel        Stalag VIIIB         E256       

Zlaté Hory           Zuckmantel        Stalag VIIIB         E 779     Zajatci ubytováni mimo město, u silnice v domě Čp. 253. Komando sestávalo z 2 zajatců.Nasazeni u stolařského mistra Krebse na manipulačních pracích.Stráž vykonávala 4.kompanie Ls.-Batalionu 438

---

Žulová                  Friedeberg         Stalag VIIIB         R…          Zajatci ubytováni uvnitř obce. Komando sestávalo z 8 zajatců

Žulová                  Friedeberg         Stalag VIIIB         E 167     Zajatci nasazeni v e firmě Granit A. G. Komando sestávalo z 14 zajatců. Ubytování v bývalé kanceláři u kamenolomu. Koncem března 1945 byli zajatci evakuováni do Bavorska.  Stráž vykonávala 4. kompanie Ls.-Batalionu 438

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Oprava názvů obcí

Marta Brejníková, 24. 10. 2017 16:04

Prosím, opravte název osady
- Vidly - nikoli Vidle,
- dále je několikrát uvedena Vidnava s chybným překlepem Vindava
- Bílý Potok, nikoli Bílí Potok
- Bílá Voda u Jeseníku neexistuje, pouze Bílá Voda u Javorníka. Oficiální název je ovšem pouze Bílá Voda
obec Domašov se píše s krátkým -a- /u názvů Horní a Dolní Domašov/
Děkuji.

nicole.pinheiro@wanadoo.fr

PINHEIRO, 11. 4. 2017 23:58

Je recherche les traces du papa de mon amie .Monsieur DELHAYE Charles né le
28.05.1919 du 279 eme regiment infanterie .Il a été prisonnier au stalag IV B puis a travaillé dans une ferme des sudétes . Pouvez vous savoir ou était la ferme ? Ou peut on écrire pour avoir des renseignements ? Merci de votre aide .

nicole.pinheiro@wanadoo.fr

PINHEIRO, 11. 4. 2017 23:57

Je recherche les traces du papa de mon amie .Monsieur DELHAYE Charles né le
28.05.1919 du 279 eme regiment infanterie .Il a été prisonnier au stalag IV B puis a travaillé dans une ferme des sudétes . Pouvez vous savoir ou était la ferme ? Ou peut on écrire pour avoir des renseignements ? Merci de votre aide .