Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEHLED BOHOSLUŽEB

31. 1. 2015

Každé místo pro bohoslužbu bývá zasvěceno jistému svatému či určitému svátku. V našem případě je centrálním svátkem Proměnění Páně na hoře Tábor. Slaví se podle juliánského kalendáře (starého stylu) dne 19.srpna. Jedná se o známou událost z evangelia, kdy Kristus je před zraky svých tří učedníků proměněn. Tato metamorfóza je klíčovým pojmem ve východním pojetí duchovnosti. I my můžeme jít cestou pozvolného proměňování našich myšlenek, slov a skutků.

Světec Nektários Eginský který je pomocníkem našeho chrámu, pochází z Řecka a zesnul v roce 1920. Jedná se tedy takřka o našeho současníka, který byl velkým biskupem, skvostným skladatelem, a vroucím modlitebníkem. Jeho svátek slavíme dne 22.listopadu a každou středu v roce se modlíme k němu akafist (chvalozpěv) za uzdravení nemocných.

Nejdůležitější činností v kostelíku je pozorná modlitba, chápeme ji jako podstatu věci do níž se pohroužíme a vyslovíme ji. Znát podstatu věci jistě není snadné. Učíme se to v 18.00 každý den pracovního týdnu, kdy v letních měsících se modlíme v kostelíku a v zimních měsících se modlíme v domácí kapli ve vedlejším domě č.231.

Pondělí - Děkovný akafist (chvalozpěv) "Sláva Bohu za vše"

Úterý - Akafist (chvalozpěv) k Přesvaté Bohorodici

Středa - Akafist (chvalozpěv) ke svatému Nektariovi Eginskému divotvůrci

Čtvrtek - Akafist (chvalozpěv) k Pánu Ježíši Kristu

Pátek - Kánon kajícný k Pánu našemu Ježíši Kristu