Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Příspěvky

Den válečných veteránů 2016

12. 11. 2016

Po válečných nocích přichází rok co rok mírový den 11.11. Ten letošní připadl poprvé co ho v Lipové slavíme na pátek. Poletovaly i drobné sněhové vločky, jakoby dotvrzení toho, že nejenom Martinské pranostiky, ale i svět kolem nás začíná fungovat jak by měl. Včerejší setkání u pomníku bylo postaveno na literárním slově, kdy jsme modlitbu, báseň a úvahu četli z útlé knihy Romana Brandstaettera, židovského autora, který za války přišel takřka o vše. A přesto nebo spíše právě proto je ve své básni Hamburk ochoten odpustit pachatelům. Odpustit, ale ne zapomenout. Jak sám říká, nemůžu zapomenout na ty hrůzy, neboť jsem sám součástí svých mrtvých. Tato myšlenka je klíčem k tomu proč se scházíme - jsme v rozličných způsobech částmi svých mrtvých, ať už geneticky nebo mentálně. Pietní rozměr setkání je jako každoročně doprovázen světlem odcházejícího dne (začínáme vždy v 16.00, zdůrazňuji pro ty co přicházejí v jiný čas) a končíme za tmy, kdy září pouze svíce naděje na pomníku. Naděje, že nepřibudou nové, čerstvé monumenty. Druhá část našeho setkání má také radostnou podobu následné hostiny U ospalého heligonu, která vyvažuje v našem nitru tíhu předešlého válečného závaží. Při pojídání přinesených sousedských pokrmů a zpěvu písní se život a  konec pracovního týdne hned jeví krásnějším. Děkujeme všem, kteří se na tomto dni podíleli, nebudeme je jmenovat, jsou to stále ti samí "pachatelé", jenž jsou "nepolepšitelní" a snaží se pomáhat nejen proto, aby se před předky nemuseli jednou hambit.   

 

Pozvánka na 11.11.2016

3. 11. 2016

Je odvěkou lidskou touhou zadržet čas, podobně jako mnohé jiné touhy zůstává tato neuskutečněna. Čas, ale zcela jistě můžeme trochu přibrzdit, pomyslným pedálem je naše vzpomínání  na věci a lidi minulé, kdy byť přítomni v dnešku se přenášíme do včerejška. A toto naše dvojí přebývání v čase vytváří zvláštní fyzikální napětí, které zpomaluje jednak naše vlastní zapomínání a také rychlost moderní doby. Jako každoročně na sv.Martina, který tentokráte připadl na pátek, se v 16.00 sejdeme u pomníku obětem válek v Horní Lipové. Jsme tradiční lidé a proto, je-li to možné děláme dobré věci, tak jako v minulých letech. Program je tedy nepřekvapivě následující - krátká panychida za vojáky, báseň Na flamberských polích, čestná salva Javornické dělostřelecké gardy, státní hymna, hudební okénko. Četba válečných análů nás tentokrát přenese z první do druhé světové války do blízkých Supíkovic, kde v zajateckém táboře prožil svůj působivý příběh muž jménem Horace Greasley. Budeme číst z loni vydané knihy s názvem "Zpívají ptáci i v pekle?", která kromě nás zaujala i hollywoodskou režisérskou hvězdu S.Spielberga, jenž uvažuje o jejím přenesení na filmové plátno. My 11.11. továrnu na sny předběhneme a něco se dozvíme nejen o údělu válečných zajatců. Po skončení pietní chvíle se přeneseme na krátkou chvíli do Domu u ospalého heligonu, kde si budeme  povídat , hodovat si a popíjet si nové víno. Předem děkujeme všem co přinesou domácí produkty v jakékoliv podobě.

 

Letní pouť v Horní Lipové

25. 8. 2016

Letošní srpnová pouť měla svůj zvláštní zvukový půvab. Poutníci byli přivítáni takřka čtyřicetičlenným pěveckým sborem Minstrel z polského města Plock a jejich úvodní latinské a polské chorály se nesly daleko obcí. Zbylou částí putování zněl prastarý kulturní jazyk - řečtina v intimním provedení ženského  sboru Chorodia Agiu Georgiu. Samotnou pouť za standartami a křížem vedli o.Daniel a o.Josef s tématem lidské zralosti a smyslu stáří, které jakoby nabízela sama okolní majestátná takřka podzimní příroda. V pěti zastaveních, kde byl vždy čten chvalozpěv, poutníci byli proslovy vybízeni k přijetí smyslu svého osobního dozrávání a zároveň k odevzdávání (nelpění) na věcech sice důležitých, ale žel pomíjejících jako je majetek, zdraví, moc a lidské ego. Pomalý krok, tklivé byzantské hymny tak poznenáhlu navodili ztišující rytmus, který dal poutníkům prostor k obrácení své pozornosti k nitru a k hledání pokladu (moudrosti), která tam sídlí. Po hodině putování ke kostelíku a památníku válečným zajatcům asi třicítka přítomných byla v chrámu svědkem obřadu požehnání a posvěcení přinesených darů letošního krásného léta. Poté byly připraveny hry pro děti a asi dvacítka hudebních nástrojů z daleké Polynésie. Cíle akce bylo snad dosaženo. Lidé se setkali, poděkovali za dary okolní přírody a budou posíleni dál pokračovat ve své osobní životní pouti cestami více nebo méně křivolakými.  

 

Pozvánka na pouť 20.8.2016

6. 8. 2016

Již podruhé, tedy tradičně, vás zveme na předposlední sobotu v srpnu na pouť ke kostelíku a památníku. Vše jak pevně doufáme bude jako loni. V 9.00 se shromáždíme  u penzionu U ospalého heligonu a zhruba půl hodiny budeme putovat místními lukami, přemítat o podstatných věcech a nechávat se uchvacovat krásnými řeckými zpěvy. Po příchodu do kostelíku požehnáme novému medu, bylinkám, ovoci a zelenině a tedy můžete si přinést i svůj košíček s těmito produkty na posvěcení. Poté bude pokračovat soubor Chorodia Agiu Georgiu byzantskými a řeckými koncertními skladbami. Toliko k hlavním bodům dopoledne, které pouze napsány nemohou postihnout to nejdůležitější na pouti samé, totiž poděkování za léto, za život, za vlnící se trávu, míhající se oblaky, sytý vzduch a lehký takřka neznatelný pohyb v našich srdcích. Nuže vše je připraveno a tak tedy nasledanou v ono slunečné sobotní jitro. 

 

Trávo, trávo, trávo zelená

7. 6. 2016

Je začátek června a v tuto dobu naši předkové kosili první trávu, aby bylo čím krmit přes zimu. My sice nemáme co krmit, ale každoročně se u penzionu Kovárna pořádá kosení louky. I tuto sobotu 11.6. v 8.00 tomu bude nejinak. Při kosení se kopcem nesou zpěvy hanáckého sboru Rovina, který nám v 11.00  také zapěje v kostelíku tklivé a táhlé písně ze středu Moravy. Když jsme u toho rostlinstva, tak můžeme u kostelíku pozorovat zajímavý jev, pro biologa možná zřejmý, ale pro laika podivuhodný. Před dvěma lety byl prostor (zemina) před památníkem upraven a každý rok od jara do podzimu samovolně "produkuje" pestrobarevnou nádheru. Původně jsme chtěli na zeminu osít anglický trávník, který je sice jednolitý a upravený, ale poněkud sterilní. Nakonec převládla myšlenka nechat přírodu tvořit ze svých semenných zdrojů samotnou. A letos jsme si řekli, byla to dobrá volba. Již loni jsme užasle vídali co měsíc se měnící koberec květů z různých rostlin, ale letos se jedná o doslova záplavu. Nejsa botanik oceňuji vše vzrostlé pouze podle barev - začíná vždy bílá sněženek a bledulí, poté přichází lavina žlutých pampelišek, poté byla fáze suchomilných drobných květů a nyní obří kopretiny a růžové zvonky spolu s něčím fialovým. Vše je výškově rozděleno na patra a oko má na čem spočinout. Hrubým odhadem je na takové malé ploše přítomno asi 30 výrazných samostatných rostlinných druhů, které zatím nekosíme a necháváme je dozrát. Je radost si sednou na pětici nových laviček a nechat se tou pestrostí uchvátit a reálně potvrdit pravdivost slov akafistu, který se modlíme vždy v pondělí - Síla Ducha Svatého dává každému kvítku rozkvést v jemnou vůni i něhu barev, toť krása Velkého v malém. Chvála i čest Bohu oživujícímu, rozestírajícímu luka jako kvetoucí koberec...   

 

Den vítězství

15. 5. 2016

Oslavy dne vítězství se tentokrát netýkali našeho hokejového týmu na MS, ale zápasu, který se odehrával na Jesenicku před více než 70.lety.Tehdy to byl zápas vskutku na život a na smrt. Kdyby v tomto klání zvítězili borci z velkoněmecké říše, tak bych tato písmena nepsal a vy byste je nečetli.V české kotlině dle plánů vítězů mělo zůstat jen 25% slovanského obyvatelstva (určeného k poněmčení) a  75% zbylého by bylo odsunuto (rozuměj dříve či později likvidováno). Proto tak zarputile každoročně slavíme konec 2.světové války, neboť je začátkem naší osobní existence. Vše co bylo uvedeno na níže umístěné pozvánce se vskutku v sobotu 14.5.2016 v Rudohoří a v Horní Lipové stalo. Velvyslanec deváté největší země světa dorazil na shromaždiště jako první a děkoval že byl pozván (opravdu děkoval upřímně). Atašé generálního konzulátu největší země světa přijel z hostů sice poslední, ale zato s překrásným věncem. Sešlo se na shromaždišti celkem 50 věrných (věřili, že nebude pršet) a byli označeni na klopu krásnou bílou uměleckou holubicí z dílny paní učitelky Věry Šustrové. Poté se kolona aut vydala nádhernou krajinou k lesnímu hřbitovu, tam již čekala pochodující JDG za kterou jsme průvodem dorazili k hrobům. Nutno říci k velmi dobře ošetřovaným. Vojenský kaplan AČR hroby vysvětil a my jsme odsloužili panychidu za oběti válek. Zvláště působivé byly dvě minuty ticha, kdy zde přítomné ptactvo nebeské burácelo svým zpěvem nejen jaru. Centrální pomník byl obložen věnci hostů a neměl jsem pocit, že to bylo jako z Krylovi písně ze začátku 60.let. Zástupci východních národů velmi děkovali panu Janasovi, za zdvižení pochodně paměti a úcty ozařující zdánlivě ztracené tváře válečných zajatců, kteří na nás hleděli ze hřbitovních křížů. Druhá třetina ze sobotního programu se odehrávala v památníku a kostelíku v Horní Lipové, kde byli hosté neformálně seznámeni s historií místa a hledali na skleněné tabuli čítající již 1400 jmen reprezentanty své vlasti. Při výměně darů mezi přítomnými došlo i na působivou chvíli, kdy potomek původního německého obyvatelstva poslal pracovníkům obou východních velvyslanectví lahve s vínem jako gesto dobré vůle. Poté se památníkem nesly verše Jiřího Suchého. Mladý recitátor zvláště při slovech " Já nevěděl jsem přesně proč do rány jsem vlít, ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít" dokázal zvlhčit oční víčka nejen u žen.  Poslední třetina se uskutečnila v penzionu Kovárna při skvostném občerstvení, kde Zdeněk Korčian svou kouzelnou historkou z Kazachstánu  naladil přítomné i na radostný rozměr života plného svíčkové, slivovice a humoru. V tento den se i prodlužovalo a tak mnozí odjeli s panem Janasem do nového minimuzea v České vsi, kde příběh válečných zajatců, kdysi začal být rozplétán.    

 

Pascha v Horní Lipové

15. 5. 2016

Použití slova pascha o velikonocích je ve dvojím smyslu, jednak vyjadřuje přechod odněkud někam, ale také utrpení. První pascha ve vysvěceném chrámu měla více podob. Je čtvrtek před Velkým pátkem, sněží jako v lednu, za pět minut svítí nádherně sluce, a tak snad i příroda ukazuje v zápase zimy s jarem, jaký boj dobra se zlem se může odehrávat v našich srdcích. V tuto dobu volá pracovník televize NOE, že by rád natočil velkopáteční obřad vynášení pláštěnice na slezské vesnici. Pláštěnice je zobrazená podoba Krista, který je ukládán do hrobu. Již dva měsíce nám pláštěnici tepá do hovězí kůže místní mladá výtvarnice. Stihne to do pátku? Ano, ve 14.00 přijíždí televize, ve 14.05 výtvarnice přináší pláštěnici, kterou netrpělivě rozbalujeme a instalujeme do chrámu. Načasování je více než přesné a tak v 15.00 s ní ( 15 přítomných )  obchází chrám za zpěvu, zvuku klepadla a okuřování. Je vnesena doprostřed kostelíku na místo Božího hrobu a dva odvážní do něho sestupují a symbolicky také v sobě pohřbívají to co nepatří do přítomnosti Boží. A tak zachránce lidského rodu přechází skrze utrpení z života do smrti. Je ticho, smutek, který je však světlý, protože již se díváme do soboty večera. Přesněji do 20.00, kdy je v sešeřelém chrámu zapálena první svíce a od ní svazek voskových svící v počtu 33 (dovezených z Jeruzaléma), které vzplanou jako pochodeň a září tmou spolu se zvoláním Kristus vstal z mrtvých - začíná velikonoční jitřní obřad, který je vyústěním přípravného postu, bez kterého je radost ze vzkříšení jen těžko pochopitelná. Nitro člověka je pomalu zaplavováno tichou radostí, že smrt je už teď vedlejší, neboť hlavní postava velikonoc ji přemohla a vrátila se do životní hry. Na konci bohoslužby je už kolem nás úplná tma, která je spolehlivě ovládána světlem, které vyšlo z hrobu a jež si přítomná jedenáctka (nikoliv fotbalová, ale duchovní) v podobě zapálené paschální svíce odnáší do svých domovů. V pravdě vstal z mrtvých.        

 

Pozvánka na ukončení války

7. 5. 2016

Květnové dny jsou tradičně určeny vzpomínce na konec největšího ozbrojeného konfliktu, jakého byl zatím člověk schopen. Je jeden krásný májový řecký velikonoční pozdrav - Christos anésti,(Kristus vstal zmrtvých) a odpovídá se Aléthos anésti (opravdu vstal zmrtvých). Slovo aléthos je odvozeno od řeky zapomnění Léthé, z níž pily duše převezené Cháronem na louku, která se prostírala po celém podsvětí. Kdo je mrtev je dle této logiky v zapomnění a sám si nic nepamatuje. Tuto starořeckou moudrost jsme se rozhodli nesdílet a dát před léthé ono velké A (tedy nezapomnění). Aby se z nezapomnění stala pravda, tak to vyžaduje jisté úsilí. Právě k němu jste zvání na sobotu 14.5.2016, členem našeho spolku Romanem Janasem, jenž neúnavně mapuje a pečuje o hřbitovy válečných zajatců. Co se bude dít? V 10.00 se potkáme u restaurace U Cimbury v Domašově a odtud se vydáme na lesní hřbitov v Rudohoří. Tam odsloužíme panychidu za zesnulé vojáky a odhalíme keramické fotografie s portréty zatím nalezených pohřbených. Položíme věnce, promluvíme o důležitých věcech týkajících se života a smrti. Poté se přesuneme do Horní Lipové k památníku a kostelíku, kde na tabuli doplníme další desítky nových jmen vylovených z podsvětní řeky Léthé. Po obědě se rozjedeme do České vsi k otevření muzejní expozice věnované válečným zajatcům a shlédneme unikátní fotografie z konce 2.světové války. Hosté v sobotu tentokráte budou z vyšších pater - velvyslanec Kazachstánu s doprovodem, atašé ruského generálního konzulátu z Brna, vnučky maršála Koněva z Moskvy, vojenský kaplan AČR a další. Samozřejmě do hlavní role sobotního dne jsou obsazena jména a osudy těch, kteří účinkovali na území Jesenicka před více než sedmdesáti lety a bez nichž by bylo nyní mnohé zcela jinak.  

 

Východní velikonoce

24. 4. 2016

Západní velikonoce s lidovými zvyky a se zpěvy jsme prožili v kostelíku koncem března a nyní nás čekají velikonoce východní (zvané též Pascha). Oslavě předchází více než čtyřicetidenní postní úsilí, kdy se můžeme zbavovat nejenom tukových zásob na těle, ale především negativních zásob na duši. Poslední sobotu v dubnu, za soumraku, přesněji ve 20.00 se sejdeme u kostelíku, abychom se plně ponořili do 2000 let mladého mystéria o smrti a vzkříšení. Kdo je naladěn na velikonoční notu a již někdy zažil radost této noci, tak na ni nikdy nezapomene. V tento samý den v Jeruzalémě, přímo na místě pohřbení Krista sestupuje z nebe lidmi nestvořený blahodatný oheň. I my v Lipové budeme na velkou sobotu se svícemi obcházet večer kostelík (hrob), zapalovat svíce a zpívat o "nemožném", že totiž i naše smrt může být přemožena. Na konci obřadu také tradičně světíme v košíku všechny přinesené pokrmy (od sýrů po klobásy), ťukáme si uvařenými vejci a naplno voláme paschální pozdrav "Kristus vstal z mrtvých" a odpovídáme "vpravdě vstal z mrtvých". Nuže přijďte to prožít na vlastní hříšnou kůži.  

 

Smysl našeho počínání

24. 4. 2016

Nacházet smysl v lidském počínání je jednou z nejsladších odměn v životě člověka. Smyslem existence našeho památníku je připomínat zapomenuté osoby velké války na Jesenicku a v tomto týdnu k nám přišla nečekaná odměna. Prosklená stříška kostelíku se za dva roky "provozu" malinko znečistila a tak jsme požádali místního pokrývače a horolezce o její zprůhlednění.Po skončení práce si v památníku začal prohlížet jména padlých lipovských občanů z 2.světové války a našel tam k našemu údivu i svého dědečka. Začal vzpomínat, co o něm v rodinné paměti zůstalo zachováno a ono jméno už nebylo pouhou literou, ale před námi začal z minula vyvstávat obraz člověka z masa a kostí. Odměna byla v tomto případě dvojnásobná, protože jsme s panem řemeslníkem vzpomněli i na jeho vklad do vzniku kostelíku.V srpnu před sedmi lety nám na blízkém domě opravoval v osmi metrech oplechování střechy a dotkl se elektrického vedení, které ho drželo pevně ve svém sevření. Stáli jsme s manželkou pod žebříkem a nevěděli co v rychlosti dělat pro jeho záchranu. Jako první nás napadla rychlá modlitba a nehybný pan řemeslník duchapřítomně odkopl žebřík, na kterém stál a zřítil se vlastní vahou (přes 100 kg) z výše dolů. Předpokládali jsme, že když to "dobře" dopadne, tak bude celý dolámaný. Ke svému i našemu údivu se po pádu zvedl, oprášil se a po svých odkráčel, řka že měl prostě štěstí. Po několika dnech nám volal, že nad tím přemýšlel a že to asi nebylo pouhé štěstí, takže nám tím potvrdil domněnku, že zázraky, divy a znamení se prostě dějí. Tak i proto kostelík na tomto místě.